Lindemann D680 SACD Cd player

Tertemiz durumda SACD okuyabiliyor.