Hi-Fi cihazlarınızın geneli maliyet endişesi ile üreticiler tarafından sıradan komponentlerle  imal edilir.  Daha iyi performans için bu komponentlerin seçkin kaliteli olanları ile değiştirmek gerekir.   Ses yolu üzerindeki her komponent (direnç, kondansatör, transistör vb.) çok önemlidir.  Aktif komponentlerde (transistör, entegre devre, diyot vb.) üretici tasarımının dışına çıkmaması açısından upgrade önermeyiz. Ancak pasif komponentlerin (direnç, kondansatör, konnektörler, potansiyometre, kontak, kablo, trafo vb.)  seçimi üreticinin tasarımı dışına çıkmaz ve kalitesinin sese müthiş etkisi vardır. Çoğunlukla bu bileşenler üzerinde iyileştirmeler yapılır.   Upgrade yapılırken ürünün çözünürlüğüne ve bütçeye en uygun malzemeler seçilir. Gereksiz veya cevap alınamayacak iyileştirmeler yapılmaz. Her cihaz upgrade edilmez. Yani ödenecek bedele uygun cevap alınmayacak işlem yapılmaz. Upgrade isteyen tüketicinin önce sistem bileşenlerine bakılır sonra iyileştirme yapmak istediği cihaza neler yapılabileceğine karar verilir. Öncelikli amaç ödenen bedelin karşılığını tam almaktır. Bu amaç doğrultusunda Tayf Audio laboratuarında  bu işlemler memnuniyet garantili yapılır. Yani bizden aldığı öneriyle upgrade uygulatıp çıkan sonuçtan hoşnut olmayan tüketicinin cihazı eski haline getirilir ve hiçbir ücret alınmaz.  CD Player için yapılabilecek iyileştirmeler den bazıları opamp değişimi, clock değişimi, kapasitör ve konnektör değişimidir.  Amplifikatör grubu cihazlara yine devre yapısına göre opamp, kapasitör değişimi, kablolama ve konnektör değişimidir. Lambalı amplilerde çıkış lambalarının bias akımı kontrol edilir veya lambaların değişimi yapılabilir. Turntable için kafa bağlantı kabloları, Dac için yine gerekli ise clock ve opamp değişimi uygulanabilir.

Upgrade işlemlerimizi bazen müşterimizin huzuruda gerçekleştirmekteyiz. Upgrade dinleyicinin kulak zevkine göre yapılır ve bu da memnuniyetin garantisidir…

Yaptığımız upgrade lerden bazıları:

Project Pre upgrade i

sony cdp 9900 upgrade i

Musical Fidelity A 3.24 Upgrade i