Yansıması çok olan, eşyaların az olduğu  yada halının bulunmadığı odada kaliteli müzik dinlenemez. Yansımalar yankılar dinlediğimiz müziğin ritmini bozar sesleri birbirine karıştırır. Bunu önlemek için odada akustik iyleştrmeler yapmak gerekir. Tayf Audio  akustik düzenleme yapılacak odada önce ve düzenleme sonrasında teknik ölçümler yaparak  odayı müzik dinlemeye uygun hale getirir. Dekoratif çözümler üretir ve uygular.